ДЕТСКА КАРТА НА ЕВРОПА

22.00 лв.

Ценно помагало за развитие на детската наблюдателност и любознателност. Заради неговата полезност и практичност може да бъде използвано в учебния процес.

  • стимулира детската активност, интереси и наблюдателност;
  • формира у децата първоначални представи за природата на континента;
  • съдейства за развитието на детските познавателни способности;
  • поставя стабилни основи за формиране на положително отношение към околната среда.

Още