ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази декларация за поверителност описва как ние, „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД, ще събираме и използваме Вашите лични данни.

Лични данни

Съгласно GDPR, личните данни се определят като:
„всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице“.

Кои сме ние?

„КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД осъществява издателска и търговска дейност на книги и печатни издания. Основната част от търговската дейност на дружеството се осъществява чрез сайта https://bulgarcheta.com и https://www.bulgarcheta.bg.

Защо „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД трябва да събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим услугите, свързани с нашия електронен онлайн магазин, трябва да съберем лични данни за кореспонденция с Вас. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.

За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

Когато сте си поръчвали стоки от нашия уебсайт, ние съхраняваме Ваш email, за да Ви изпращаме нашите актуални предложения, които вярваме, че ще Ви заинтересоват. Винаги може да възразите срещу получаването на нашия бюлетин.

Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:

ВидИзточник
Две именаДиректно от субекта
АдресДиректно от субекта
ТелефонДиректно от субекта
ИмейлДиректно от субекта

На нашия уебсайт: https://bulgarcheta.com и https://www.bulgarcheta.bg ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. Можете да намерите повече на нашата специална страница с правила за „бисквитки“.

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

 • Изпълнение на договор за продажба на стока – предимно идентификация и комуникация;
 • Подготовка на сключването на договор – отговаряме на Вашите заявки и въпроси;
 • Изпълнение на данъчни и други законови задължения.

Нашето правно основание за обработка на личните данни:

 • Вашето съгласие;
 • В определени случаи това може да е нашият легитимен интерес.

Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от нас или от трети страни,  са следните:

 • Съхраняване на информация с цел защита срещу съдебни или данъчни претенции;
 • Използване на Вашите данни, за да подобрим представянето на нашия уебсайт;
 • Осъществяване директен маркетинг по email.

„КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД не събира специални категории лични данни.

ОБРАБОТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ СЪГЛАСИЕ

В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД ще обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие.

С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.

В случаите, в които „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД изпраща свои търговски предложения до лица, които не са използвали услугите на „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД, се изисква съгласието на субекта, като то трябва да бъде дадено свободно, недвусмислено и информирано.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с избиране на опцията „отписване“, която Ви е предоставена към всяко търговско съобщение, отправено до Вас или чрез email със съответно изявление в свободен текст до: office@bulgarcheta.com.

РАЗКРИВАНЕ ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА

Възможно е разкриването на личните ви данни на следните трети лица:

Трети лицаЛични данни, които се предоставятЦел
Хостинг компании, чийто услуги са нужни за поддръжка на уебсайта и email-аДве имена, адрес, телефонПоддръжка на уебсайта и email-a на „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД; без услугите на хостинг компаниите, функционирането на нашия сайт би било невъзможно
Спедиторски фирмиДве имена, адрес, телефонДа ви доставим стоките, които сте закупили от „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД
Facebook, GoogleДанни за поведението на потребителя в ИнтернетMaркетингови цели и подобряване на представянето на нашия сайт с цел по-добро потребителско преживяване
ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

„КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД ще съхранява личните Ви данни, както следва:

Лични данниГодини на съхранениеЦел
Данни от договори с ВасДо 5 г. след тяхното сключванеЗа данъчни и счетоводни цели
ПРАВАТА ВИ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
 • Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
 • Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
 • Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
 • Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на съдебна защита: в случай, че „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в жалби по-долу.

Aко има трето лице (както е посочено в раздел разкриване пред трети лица) при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на него.

ЖАЛБИ

В случай, че желаете да се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД (или трети лица, както е описано в раздел период на съхранение) или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред Отговорника за GDPR.

Данните за всеки от тези контакти са:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за контакт с Отговорника за GDPR от „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД
Лице за контакт: Георги Тутанов
Адрес: гр. София, ж.к. Надежда, ул. Атанас Бендерев № 10
Имейл: office@bulgarcheta.com
Телефонен номер: 0882 88 19 00

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

При какви обстоятелства „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД ще може да ме търси?

Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.

Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД?

„КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
 • Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, ако има такова.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на „КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган.
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

Какъв документ/и за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (email или телефон), КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни:

 • Лична карта
ОТГОВОРНИК ЗА ДОКУМЕНТ И ОДОБРЕНИЕ

Отговорникът за GDPR е отговорник за този документ и осигурява надзор за изпълнението на посочените процедури спрямо изискванията на Общия регламент относно защитата на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

Достъп до актуална версия на този документ имат избрани служители чрез вътрешната фирмена мрежа.

Отговорник: Георги Тутанов, управител на КРИЕЙТИВ ТИЙМ“ ЕООД.

ИЗВЪРШЕНИ ПРОМЕНИ
НомерПромянаОдобрена отДата
1Първо изданиеГеорги Тутановаприл 2020
2
3
4