ПРОБУЖДАНЕ – ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВ

20.00 лв.

Със своето изкусно изпълнение, нововъведения и похвати при свиренето на кавал, Владимир Величков се нарежда сред най-големите майстори на този невероятен инструмент. Музиката в пиесите от албума „Пробуждане“ носи дълбока и одухотворена изразност, база на която се явяват практически приложни способи, свързани със съвременни технически прийоми на инструмента. Владимир Величков е постигнал завладяваща емоционална изразност с музикалните си послания в албума. На места мелодичните линии се преплитат със съзнателно внедрени звукови ефекти, постигнати чрез кавала. В резултат се оформя невероятно променяща се жива палитра от емоционални картини, завладяващи съзнанието на слушателя.

проф. д-р Веселин Койчев

With his masterful performance, innovations and skills in playing the kaval, Vladimir Velichkov   ranks among the greatest masters of this amazing instrument. The music in the pieces from the album “Awakening” carries a deep and spiritual expressiveness, the basis of which manifests practical applied  methods  related to various contemporary techniques of this instrument. Vladimir Velichkov   has achieved a fascinating emotional expressiveness with his musical messages in the album.  In places, the melodic lines inweave with consciously implemented sound effects accomplished through the kaval. As a result, an incredibly changing living palette of emotional pictures is formed, captivating the listener’s mind.

Prof. Dr. Veselin Koichev

В наличност

• Гаранция за качество
• Безплатна доставка при поръчка над 100 лв., до офис на куриера.
• Подарък талон за отстъпка с всички поръчки над 50 лв.
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes
ПРОБУЖДАНЕ – ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВ

В наличност